「Karpacz Hotele」の変更履歴

移動: 案内検索

差分の選択: 比較したい版のラジオボタンを選択し、Enterキーを押すか、下部のボタンを押します。
凡例: (最新)=最新版との比較、(前)=直前の版との比較、=細部の編集

  • (最新 | 前) 2020年6月2日 (火) 09:0946.8.23.3 (トーク). . (3,990バイト) (+3,990). . (ページの作成:「Zakopiańska psiarnia cofnęła innego oszukańca, jaki przeciągał urlopowiczów zdradzając im pomieszczenia noclegowe, jakie w wiarygodności nie panowały. Pom...」)